ΑΡΧΙΚΗ

Υποστηρίζουμε υπεύθυνα και ποιοτικά κάθε είδους επιχειρήσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση κάθε λογιστικού, φορολογικού και οικονομικού θέματος.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Φορολογικές Δηλώσεις

Σύνταξη και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Ίδρυση Επιχειρήσεων

Ίδρυση οποιασδήποτε μορφής επιχείρησης, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομική και θυγατρικών.

Με Yπευθυνότητα, Aξιοπιστία και Εμπειρία αναλαμβάνουμε από την τακτοποίηση της φορολογικής σας δήλωσης έως και τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων λογιστικών και φοροτεχνικών λύσεων

& σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές…

Τελευταία Νέα