Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δίνει τη δυνατότητα σε εκατομμύρια φορολογούμενους να γλιτώσουν από τα τεκμήρια διαβίωσης καθώς μπορούν να δηλώσουν πως χρησιμοποίησαν εισοδήματα που είχαν δηλώσει στο παρελθόν με αποτέλεσμα να καλύπτεται το ύψος των τεκμηρίων και οι φορολογούμενοι να γλιτώσουν από φόρους.

Ειδικότερα εκατομμύρια φορολογούμενοι αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων επικαλούμενοι εισοδήματα και έσοδα που δήλωσαν ακόμη και πριν από 20, 30 ή και 40 χρόνια, δηλαδή τις δεκαετίες του ’90, του ’80 και του ’70!

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαϊδου, με εγκύκλιο που εξέδωσε πρόσφατα, διευκρίνισε ότι η κάλυψη της πρόσθετης διαφοράς φορολογητέου εισοδήματος, η οποία προκύπτει λόγω του ότι τα τεκμήρια προσδιορίζουν ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο του δηλωθέντος, μπορεί να γίνει με επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών κι όχι μόνο των ετών για τα οποία δεν έχει επέλθει παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου (και για τα οποία οι φορολογικές αρχές έχουν στοιχεία στα αρχεία τους).

Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι κάθε φορολογούμενος μπορεί, στη φετινή φορολογική του δήλωση, να καλύψει πρόσθετη διαφορά εισοδήματος λόγω τεκμηρίων, χρησιμοποιώντας τα ποσά των εισοδημάτων και εσόδων που έχει αναγράψει σε όλες τις φορολογικές δηλώσεις τις οποίες έχει υποβάλει μέχρι και το 2014! Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γλιτώσει από τον υπέρογκο φόρο εισοδήματος που είναι πολύ πιθανό να του επιβληθεί φέτος λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων.

Με την ίδια εγκύκλιο της κας Σαββαϊδου διευκρινίζεται ότι:

  • Τα ποσά εισοδημάτων και εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος, εφόσον αφορούν έτη για τα οποία έχει συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να διενεργήσει έλεγχο μπορούν να αποδειχθούν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα που εκδόθηκαν για τα έτη εκείνα. Εφόσον δηλαδή τα ποσά εισοδημάτων και εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος αναγράφονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος των συγκεκριμένων ετών οι φορολογικές αρχές οφείλουν να κάνουν δεκτά τα σημειώματα αυτά ως στοιχεία αποδεικτικά των ισχυρισμών του.
  • Τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων παρελθόντων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα θα λαμβάνονται υπ’ όψη από τις φορολογικές αρχές μόνο εφόσον επαληθεύονται μετά από έλεγχο και διασταύρωση.

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι τα παραπάνω ισχύουν φέτος προκειμένου να εφαρμοστεί η μέθοδος της κάλυψης των τεκμηρίων με κεφάλαια που αποκτήθηκαν τα έτη προ του 2014, δεν ξοδεύτηκαν μέχρι τις 31-12-2013 και αναλώθηκαν εντός του 2014. Πρόκειται για τη μέθοδο κάλυψης τεκμηρίων μέσω «ανάλωσης κεφαλαίου παρελθόντων ετών»!
Με την «ανάλωση κεφαλαίου», οι φορολογούμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων συνεχόμενων ετών (όσων ετών θέλουν) και να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Να αθροίσουν τα ποσά των πάσης φύσεως εισοδημάτων (από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, επιχειρήσεις, τόκους καταθέσεων, μερίσματα, υπεραξίες από πώληση μετοχών κ.λπ.) και τα ποσά των εσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, τα οποία έχουν αναγράψει στις δηλώσεις των παρελθόντων ετών.
  • Από το άθροισμα εισοδημάτων και εσόδων όλων των προηγούμενων ετών, το οποίο θα προκύψει, να αφαιρέσουν τα ποσά που ελήφθησαν υπόψη στις ίδιες φορολογικές δηλώσεις ως τεκμήρια διαβίωσης (για κατοικίες, ΙΧ αυτοκίνητα, πισίνες, σκάφη, υπηρετικό προσωπικό κ.λπ.) καθώς και τα ποσά που δήλωσαν στις ίδιες δηλώσεις ότι δαπάνησαν για να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, ΙΧ αυτοκίνητα, σκάφη, κινητά αντικείμενα μεγάλης αξίας κ.λπ.).

Το καθαρό ποσό που θα προκύψει από τις παραπάνω μαθηματικές πράξεις είναι το «κεφάλαιο» των προηγούμενων ετών που μπορούν όλοι οι φορολογούμενοι να «σχηματίσουν» και να εμφανίσουν στην Εφορία ως προϊόν αποταμίευσης! Από κει και πέρα, σε κάθε περίπτωση, από το «κεφάλαιο» που θα σχηματιστεί με τον τρόπο αυτό, ο κάθε φορολογούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μέρος για να καλύψει την πρόσθετη διαφορά εισοδήματος που του προσδιορίζουν τα τεκμήρια στη φετινή του δήλωση.

Μπορεί δηλαδή να ισχυριστεί ότι η πρόσθετη διαφορά τεκμαρτού εισοδήματος της φορολογικής του δήλωσης καλύφθηκε με «ανάλωση» ενός μέρους του «κεφαλαίου» το οποίο τού περίσσεψε από τα προηγούμενα έτη και το οποίο προκύπτει με βάση τις δηλώσεις των προηγούμενων ετών, όπως περιγράψαμε προηγουμένως.

Πηγή: enikos.gr