Σχέδιο νόμου κατατέθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, σχετικά με τη χρήση του πλαστικού χρήματος, το αφορολόγητο, την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, τον πτωχευτικό κώδικα και λοιπά θέματα. Ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά σε κάποια από τα θέματα αυτά, περιμένοντας φυσικά το τελικό κείμενο του νόμου που θα ψηφιστεί.

Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου για το πλαστικό χρήμα προβλέπουν τη διασύνδεση της έκπτωσης φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες με γενικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, ως ποσοστού του δηλωθέντος εισοδήματος ως εξής:

  • 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ.
  • 15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ.
  • 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω και μέχρι 30.000 ευρώ.

Εφόσον οι φορολογούμενοι συγκεντρώσουν λιγότερες από τις απαιτούμενες αποδείξεις, θα επιβάλλεται πρόστιμο 22% στη διαφορά μεταξύ των απαιτούμενων αποδείξεων και αυτών που δεν συγκεντρώθηκαν. Επιπλέον, θεσπίζεται Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων(Λοταρία) που θα βασίζεται στις συναλλαγές που έχουν γίνει με πλαστικό χρήμα. Δεν επιτρέπεται η εξόφληση συναλλαγών άνω των 500 ευρώ, με μετρητά.

Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα της αποκάλυψης από τους φορολογούμενους στις φορολογικές αρχές τα αδήλωτα εισοδήματά τους πληρώνοντας όμως υψηλούς πρόσθετους φόρους που μπορεί να υπερβαίνουν το 60% ανάλογα με το έτος απόκρυψης του εισοδήματος. Έτσι, φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, μπορούν μέχρι και τις 31/5/2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή. Να σημειώσουμε ότι από τη ρύθμιση εξαιρούνται υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί οριστική πράξη προσδιορισμού του φόρου και βρίσκονται είτε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, είτε στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Για τους φορολογούμενους που θα υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις, αίρονται οι ποινικές κυρώσεις, μόνο όμως αν αυτές έχουν ως πρωτογενές αδίκημα τη φοροδιαφυγή και δευτερογενές το ξέπλυμα χρήματος και όχι αυτά που έχουν ως πρωτογενές αδίκημα λοιπά του ποινικού κώδικα (π.χ. δωροληψία)

Τέλος, με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου:

  • Παρατείνεται κατά 1 έτος ο χρόνος παραγραφής για τον έλεγχο φορολογικών υποθέσεων.
  • Αναστέλλεται για ένα ακόμη χρόνο η επιβολή του φόρου υπεραξίας στις αγοραπωλησίες ακινήτων (έως 31/12/2017).
  • Δεν εφαρμόζονται τα τεκμήρια των άρθρων 32 και 33 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. για όσους έχουν εισόδημα έως 6.000 ευρώ ή τεκμαρτό έως 9.500 ευρώ και δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση σχετικά με το σχέδιο νόμου με θέμα «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Εθελοντική Αποκάλυψη Αδήλωτων Εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις», αναφέρεται ότι «Καθώς η χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική και κοινωνική κρίση, η Πολιτεία λαμβάνει μέτρα για να ανακόψει ή τουλάχιστον να περιορίσει τις δραματικές συνέπειες της κρίσης χρέους που έχει άμεσες και οδυνηρές επιπτώσεις στους ανθρώπους, στην απασχόληση και στις επιχειρήσεις. Ήδη η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε δραματική αύξηση του αριθμού των προβληματικών επιχειρήσεων. Η αναζήτηση ισχυρών θεσμικών αναχωμάτων καθίσταται επιβεβλημένη έτσι ώστε να υπάρξει δίκαιη εξισορρόπηση των συμφερόντων, προστασία των αδυνάτων και αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνης».

Τέλος, στο σχέδιο νόμου που αναπτύσσεται σε 117 άρθρα, εφόσον γίνει νόμος του κράτους με τις όποιες τροποποιήσεις και βελτιώσεις, θα έχει ισχύ από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

 

Πηγή: www.e-forologia.gr