Η σχεδιαζόμενη για την τροποποίηση του νομού 4305/2014 για ρύθμιση χρεών με εκατό (100) δόσεις κλίμακα είναι η παρακάτω, με τις ανάλογες εκπτώσεις στις προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής:
 1. Εφάπαξ:  απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.
 2. Από δύο 2 έως 5 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό  90%.
 3. Από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό   80%.
 4. Από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό   75%.
 5. Από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.
 6. Από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 65%.
 7. Από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.
 8. Από 51 έως και εξήντα 60 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 55%.
 9. Από 61 έως και εβδομήντα 70 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό  50%.
 10. Από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα 45%.
 11. Από 81 έως και ενενήντα 90 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 40%.
 12. Από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα 30%.

Μόνο η καταβολή εφάπαξ οδηγεί αυτόματα στη μείωση κατά 50% της ληξιπρόθεσμης οφειλής του φορολογούμενου. Στην περίπτωση που κατά την πρώτη δόση καταβληθεί το ελάχιστο ποσό των 200 ευρώ ή και υψηλότερο αλλά όχι ολόκληρο τότε θα διαγράφεται χρέος ίσο με το διπλάσιο του ποσού αυτού. Αυτό σημαίνει ότι αν ως πρώτη δόση καταβληθούν 1.000 ευρώ τότε θα διαγράφεται ποσό οφειλής ίσο με 2.000 ευρώ.

Αυτό διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τον τρόπο που θα εφαρμοσθεί το κούρεμα του χρέους ως 50% για τις οφειλές που έχουν γίνει ληξιπρόθεσμες ως 31.12.2013. Αυτό σημαίνει ότι:

 • Αν ένας οφειλέτης έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή 5.000 ευρώ και καταβάλει εφάπαξ τα 2.500 ευρώ τότε εξοφλά το σύνολο του χρέους του.
 • Αν ο ίδιος οφειλέτης καταβάλει ως πρώτη δόση 1.000 ευρώ, διαγράφονται άλλα 1.000 ευρώ και χρωστά πλέον στην εφορία 3.000 ευρώ τα οποία θα μπορούν μετά να ρυθμισθούν με βάση τις 100 δόσεις
 • Αν τέλος ο ίδιος οφειλέτης καταβάλει μόνο το ελάχιστο ποσό των 200 ευρώ (που προβλέπεται για να έχει δικαίωμα μείωσης του συνολικού ποσού του χρέους) τότε θα διαγραφεί ποσό 400 ευρώ και θα χρωστά 4.600 ευρώ τα οποία θα μπορούν να μπουν στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Για παράδειγμα, αν είχε χρέος 8.000 ευρώ εκ των οποίων τα 6.000 ήταν η αρχική οφειλή και 2.000 ευρώ ήταν προσαυξήσεις τότε, προκαταβάλλοντας πχ 1.500 ευρώ:

 • εξοφλεί 1.500 ευρώ από το αρχικό ποσό οφειλής (κεφάλαιο)
 • «σβήνει» άλλα 1.500 ευρώ που αφαιρούνται από προσαυξήσεις
 • απομένει έτσι να αποπληρώσει κεφάλαιο 4.500 ευρώ οφειλής και άλλα 500 ευρώ για προσαυξήσεις (συνολικά 5.000 ευρώ χρέος)
 • αν επιλέξει να πληρώσει σε 100 δόσεις, θα έχει αυτομάτως επιπλέον 30% έκπτωση στις προσαυξήσεις που απομένουν, δηλαδή θα διαγραφούν και επιπλέον 150 από τα 500 ευρώ. Συνολικά θα πληρώσει 4.850 ευρώ
 • επειδή τα 4.850 είναι λιγότερα από τα 5.000 που έχει τεθεί σαν όριο, η αποπληρωμή θα γίνεται άτοκα, χωρίς επιβαρύνσεις, σε 100 δόσεις των 48,50 ευρώ κάθε μήνα μέχρι τον Ιούλιο του 2023.

Tα βασικά σημεία της νέα ρύθμισης των 100 δόσεων

 1. Διαγραφή έως και του 50% των συνολικών οφειλών από φόρους εισοδήματος, EETHΔE και EETA που έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013.
 2. Eξόφληση έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις όλων των οφειλών που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως και 31 Δεκεμβρίου 2014.
 3. Πλήρης διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής.
 4. Mείωση προσαυξήσεων τόκων και προστίμων από 30% έως 90% ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.
 5. Στα 20 ευρώ (από 50 ευρώ σήμερα) η ελάχιστη μηνιαία δόση.
 6. Στη ρύθμιση υπάγονται και όσοι οφείλουν ποσά πάνω από 1.000.000 ευρώ (σήμερα εξαιρούνται).
 7. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν θα απαιτείται να έχουν υποβληθεί όλες οι προβλεπόμενες φορολογικές δηλώσεις. Aπό τη στιγμή υποβολής της αίτησης θα δίνεται περιθώριο τριών μηνών για την εκπρόθεσμη υποβολή όσων δηλώσεων δεν υποβλήθηκαν μέχρι τότε.
 8. Για χρέη μέχρι 5.000 ευρώ οι μηνιαίες δόσεις δεν θα επιβαρύνονται πλέον με τόκους (σήμερα έχουν τόκο 4,56% ετησίως).
 9. Για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ το επιτόκιο μειώνεται σε 3% ετησίως.
 10. Aίρονται οι κατασχέσεις σε χέρια τρίτων, εάν ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% του κεφαλαίου που οφείλει αντί 50% που είναι σήμερα.
 11. Δεν χάνουν τη ρύθμιση όσοι καθυστερήσουν τρεις συνεχόμενες δόσεις, αλλά θα επιβαρυνθούν με προσαύξηση 0,25%.
 12. Φορολογούμενοι που έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια μπορούν να παραιτηθούν από τα ένδικα μέσα και να προχωρήσουν στη ρύθμιση.
 13. H προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση παρατείνεται μέχρι το τέλος Aπριλίου για την εφάπαξ εξόφληση των οφειλών και μέχρι τέλος Mαΐου για την καταβολή σε 100 δόσεις.
 14. Kαταργούνται τα πρόστιμα 10%, 20% και 30% της εκπρόθεσμης πληρωμής οφειλών.
 15. «Tέλος» στο διαρκές αυτόφωρο, την προσωποκράτηση και τις ποινικές διώξεις για όσους έχουν οφειλές έως 50.000 ευρώ.
 16. Oφειλές που καθίσταται ληξιπρόθεσμες μετά την 1.1.2015 και μετά ρυθμίζονται μόνο με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.