Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1, Ε2 και Ε3).

Μόλις 46 ημέρες μέχρι την εκπνοή της ΠΡΩΤΗΣ καταληκτικής προθεσμίας υποβολής, θα έχουν στην διάθεσή τους  οι  φορολογούμενοι για την συμπλήρωση των σχετικών εντύπων.

Για την προβολή και συμπλήρωση των εντύπων  πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ του υπόχρεου καθώς και της Συζύγου

Μπορείτε να εισέλθετε στην εφαρμογή του TaxisNet πατώντας ΕΔΩ.

Σε λειτουργία επίσης τέθηκε και η εφαρμογή υποβολής αιτήσεων (Έντυπο Α21) για την χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων. Πατήστε ΕΔΩ για να εισέλθετε στην εφαρμογή.

Σημειώνουμε ότι δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα www.gsis.gr, “Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Φ.Ε.Ν.Π. φορολογικού έτους 2014 βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησής της και θα αναρτηθεί προσεχώς.”