Ένα βαρύ πακέτο φορολογικών μέτρων με στόχο να κλείσει η συμφωνία για την πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος βάζει η ελληνική κυβέρνηση στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τους επικεφαλής των θεσμών. Φορολογία εισοδήματος και έμμεσοι φόροι είναι τα βασικά συστατικά του πακέτου των φορολογικών μέτρων  τα οποία, σύμφωνα με την ελληνική πρόταση, θα εφαρμοστούν σε δυο φάσεις. Πρώτα και αμέσως οι επιβαρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και σε δεύτερη φάση οι αυξήσεις στην έμμεση φορολογία με εισπρακτικά μέτρα.

Πιο αναλυτικά, τα μέτρα για την αύξηση των εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων περιλαμβάνουν:

  • Νέα φορολογική κλίμακα: Νέα κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων για μισθωτούς, συνταξιούχους με συντελεστές που κυμαίνονται από το 22% έως και το 45% ή και 47%. Με την ίδια φορολογική κλίμακα θα φορολογούνται και τα εισοδήματα από ελευθέριο επάγγελμα, αλλά χωρίς την έκπτωση φόρου που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι το εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα και μισθωτές υπηρεσίες να αθροίζεται και να φορολογείται με την ίδια κλίμακα.
  • Μείωση αφορολόγητου ορίου. Προτείνεται η μείωση της έκπτωσης φόρου από τις 2.100 ευρώ στις 2.000 που οδηγεί σε μείωση του αφορολόγητου  για μισθωτούς – συνταξιούχους στις 9.090 ευρώ από 9.550 ευρώ που είναι σήμερα. Η έκπτωση φόρου θα  μηδενίζεται στο εισόδημα των 40.000 ευρώ.
  • Ενοίκια. Διατηρείται η αυτοτελής φορολόγηση των ενοικίων αλλά με αυξημένους συντελεστές. Ο συντελεστής για το εισόδημα έως 12.000 προτείνεται να αυξηθεί από το 11% στο 15%, για εισόδημα από 12.000 έως 100.000 αυξάνεται από το 33% στο 35% και για το εισόδημα πάνω από 100.000 προτείνεται συντελεστής 45%.
  • Εισφορά αλληλεγγύης: προτείνεται νέα κλίμακα για τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης. Η νέα κλίμακα θα εξακολουθήσει να έχει αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ  αλλά δεν θα υπολογίζεται με συντελεστές στο σύνολο τους εισοδήματος  αλλά θα λειτουργεί όπως μια κλασσική φορολογική κλίμακα, δηλαδή με συντελεστή ανά κλιμάκιο εισοδήματος Η κλιμάκωση των συντελεστών θα κυμαίνονται από 2,2% έως και 10%

Οι επιβαρύνσεις

Από τις παραπάνω αλλαγές προκύπτουν επιβαρύνσεις:

– για μισθωτούς και συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα πάνω από 9.090 ευρώ
– για ελεύθερους επαγγελματίες με ετήσιο εισόδημα πάνω από 35.000 ευρώ
– για ιδιοκτήτες ακινήτων από το πρώτο ευρώ εισοδήματος
– για όλους τους φορολογούμενους που έχουν συνολικό εισόδημα πάνω από 18.000 ευρώ θα προκύψει πρόσθετη επιβάρυνση λόγω της νέα κλίμακας εισφοράς αλληλεγγύης
Όλες οι αλλαγές στη άμεση φορολογία προβλέπεται να εφαρμοστούν αμέσως και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016

Έμμεσοι φόροι-εισπρακτικά μέτρα

Η ελληνική πρόταση προβλέπει την εξασφάλιση και 1,8 δις ευρώ πρόσθετων εσόδων από την έμμεση φορολογία και συγκεκριμένα από την αύξηση ειδικών φόρων σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Μάλιστα, η ελληνική πρόταση προβλέπει την εφαρμογή αυτών των μέτρων από την 1η Ιανουαρίου 2018 και περιλαμβάνουν:
-την αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης, όπως οι βενζίνες, το ντίζελ κίνησης, το υγραέριο και το φυσικό αέριο
-την αύξηση του ειδικού τέλους κινητής τηλεφωνίας
-την επιβολή ειδικού τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση.

 

Πηγή: www.capital.gr