Εταιρικές ιστοσελίδες

Εταιρικές Ιστοσελίδες

Κατασκευή εταιρικών ιστοσελίδων – Ιστοσελίδων δημοσίευσης Ισολογισμου

Η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να έχει προβολή στο διαδίκτυο και πρέπει να ξεκινήσει από τη κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας. Μέσω αυτής αποκτά τη δυνατότητα προβολής προϊόντων ή υπηρεσιών της από ένα σταθερό και εύκολα προσβάσιμο σημείο.

O νέος Νόμος 4072 ( ΦΕΚ Α / 86 / 11. 04. 2012 ) επιτρέπει την ηλεκτρονική δημοσίευση ισολογισμών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων για Α.Ε. , Ε.Π.Ε και IKE.

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή και τον σχεδιασμό εταιρικών ιστοσελίδων οι οποίες θα σας βοηθήσουν να προβάλετε την επιχείρηση σας στο διαδίκτυο και θα χρησιμοποιηθούν για την ανάρτηση και δημοσίευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της επιχείρησής σας.

 

  •  Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας
  • Διαχείριση ιστοσελίδας
  • Δημοσίευση ετήσιων Ισολογισμών