Ίδρυση Επιχειρήσεων

Ίδρυση Επιχείρησεων

Η επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής είναι μια σημαντική απόφαση που καλείται να πάρει ο επιχειρηματίας κατά την ίδρυση επιχείρησης.
Σε συνεργασία με δικούς μας εξειδικευμένους νομικούς συνεργάτες και αφού ακούσουμε προσεκτικά τις ανάγκες σας και συγκρίνουμε όλες τις μορφές των επιχειρήσεων, βρίσκουμε τη κατάλληλη νομική μορφή της επιχείρησής σας σύμφωνα και με τα ισχύοντα προγράμματα επιχορήγησης, αλλά και τους ισχύοντες αναπτυξιακούς νομούς.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύσταση όλων των τύπων των εταιριών, και πραγματοποιεί όλη την διαδικασία για την ίδρυση και λογιστική παρακολούθηση της εταιρίας.

 • Ίδρυση εταιρίας μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης του ΓΕΜΗ.
 • Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης στην αρμόδια Εφορία.
 • Εγγραφή στον ΟΑΕΕ.
 • Δημιουργία ιστοσελίδας για δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων.

 • Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.)
 • Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
 • Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.)
 • Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιριών
 • Ομόρρυθμες Εταιρίες (Ο.Ε.)
 • Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε.)
 • Κοινοπραξίες
 • Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία
 • Ατομική επιχείρηση

Ίδρυση ΙΚΕ

ιδρυση ικε

Μετατροπή ΟΕ σε ΙΚΕ

μετατροπη οε σε ικε.