Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Η αποστολή μας: η επιτυχία της επιχείρησής σας.

Οι επαγγελματικές λογιστικές υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσoυν να επικεντρωθείτε στην λειτουργία της επιχείρησής σας και να ξεχάστε χρονοβόρες εργασίες, όπως η λογιστική, η μισθοδοσία και ο υπολογισμός των φόρων. Αυτή είναι η συμβολή μας που θα σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας.

Οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης. Δεν έχει σημασία ποια είναι η βιομηχανία στην οποία βρίσκεστε, θα εργαστούμε μαζί σας για να παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη όλων των τύπων εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Προσωπικές Εταιρείες κ.λ.π)
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία (Ε.Λ.Π)
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Νομαρχία και Επιμελητήρια)
 • Μηνιαία ανάλυση αποτελεσμάτων και χάραξη οικονομικής πολιτικής
 • Ανάλυση Ισολογισμού με την χρήση Αριθμοδεικτών

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Ίδρυση – Έναρξη Εταιρειών
 • Μετατροπές
 • Συγχωνεύσεις
 • Διασπάσεις Εταιρειών
 • Εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας εισφορών και πληρωτέων ποσών
 • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας
 • Ανάλυση της μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο & ανά κέντρο κόστους
 • Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας
 • Υποβολή σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ. και ΙΚΑ
 • Υπολογιστικά reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας
 • Αποδείξεις πληρωμής εργαζόμενων
 • Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας