Οικονομοτεχνικά

Οικονομοτεχνικά

Οικονομοτεχνικές Υπηρεσίες – Μελέτες Επιχειρήσεων

Το λογιστικό μας γραφείο βρίσκεται πάντα δίπλα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και παρέχει και τις παρακάτω υπηρεσίες

  •  Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων
  • Προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ
  • Τεχνοοικονομικές Μελέτες
  • Business Plan
  • Μελέτες βιωσιμότητας επιχειρήσεων
  • Οικονομική Διαχείριση Επιχειρήσεων
  • Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
  • Αξιολόγηση Επιχειρήσεων με χρήση Αριθμοδεικτών
  • Μελέτες αξιολόγησης επενδύσεων