Διπλό φόρο για όσους νοικιάζουν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τύπου Airbnb τα σπίτια τους, σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των δημοσίων εσόδων έως και κατά 250 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Το σχέδιο το οποίο έχει προταθεί στους δανειστές, προβλέπει την επιβολή φόρου βραχυχρόνιας μίσθωσης 5% επί της αξίας της διανυκτέρευσης ενώ οι εκμεταλλευτές των ακινήτων θα πρέπει να δηλώσουν τη δραστηριότητά τους αυτή σε ειδικό μητρώο της ΓΓΔΕ- με απειλή προστίμου 50.000 ευρώ- ώστε τα εισοδήματά τους να φορολογηθούν με την κλίμακα των ενοικίων.

Το κυβερνητικό σχέδιο αποτυπώνεται στον απολογισμό των 130 σελίδων τον οποίο παρέδωσε χθες ο τέως αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, στην υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, όπου και εκτιμάται ότι το μέγεθος της οικονομίας διαμοιρασμού στον ελληνικό τουρισμό, εκτιμάται στα 1,4 δισ. ευρώ ετησίως.

«Η εμπειρία από τη λειτουργία της σκιώδους φιλοξενίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αποδεικνύει ότι υφίσταται έντονη υποκατάσταση νόμιμων καταλυμάτων από άτυπα και ορισμένες μελέτες εκτιμούν το βαθμό υποκατάστασης στο 70%». Εκτιμάται μάλιστα, ότι τα μεγέθη αυτά θα αυξηθούν περαιτέρω.

Τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας-Ανάπτυξης- Τουρισμού φαίνεται πως έχουν εκπονήσει στις βασικές του γραμμές το σχέδιο νόμου με το οποίο θα επιχειρηθεί η αντιμετώπιση του φαινομένου της σκιώδους φιλοξενίας.

Το σχέδιο προβλέπει:

1. Δημιουργία μητρώου καταλυμάτων που εκμισθώνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και σύνδεσης κάθε καταλύματος με τον αντίστοιχο Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου.

2. Συμφωνία με πλατφόρμες. Η ΓΓΔΕ θα επιδιώξει συμφωνία με τις διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες ώστε να έχει στη διάθεσή της τα στοιχεία των προς εκμίσθωση ακινήτων στην Ελλάδα.

3. Έλεγχοι. Μικτά κλιμάκια των υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας θα κάνουν ελέγχους για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης εγγραφής στο συγκεκριμένο Μητρώο. Προβλέπεται για τους παραβάτες, πρόστιμο 50.000 ευρώ αλλά και πρόσθετα διοικητικά και φορολογικά πρόστιμα.

4. Όριο. Με το νομοσχέδιο θα μπαίνει συγκεκριμένο όριο στον αριθμό των εκμισθούμενων ακινήτων ανά εκμεταλλευτή και στην ετήσια διάρκεια της μίσθωσης ώστε το κέρδος να μη φορολογηθεί με τους συντελεστές φόρου επιχειρηματικής δραστηριότητας.

5. Φόροι. Σχεδιάζεται επιβολή φόρου βραχυχρόνιας μίσθωσης ίσος με το 5% επί της αξίας ανά διανυκτέρευση, ο οποίος θα αποδίδεται στο δημόσιο από οποιονδήποτε λειτουργεί ως ενδιάμεσος (κυρίως στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες).

Όσον αφορά το εισόδημα των εκμεταλλευτών ακινήτων, αυτό θα φορολογείται με την κλίμακα φόρου των εισοδημάτων από ενοίκια (15% έως 12.000 ευρώ, 35% για το κλιμάκιο από 12.001 έως και 35.000 ευρώ και 45% για το υπερβάλλον).

 

Πηγή : euro2day.gr